Om A/S Lunn

Historien om A/S Lunn

A/S Lunn var blandt de første, som udviklede outplacement i Danmark. Stifter og ejer af A/S Lunn er Torben Lunn, som siden 1989 har haft outplacement som sit hovedarbejdsområde. Mange tusinde mennesker har opnået nyt job gennem A/S Lunn's dygtige procesledere (i.e. mennesker, som gennem outplacement bistår opsagte personer med at identificere og tage deres næste, passende job). Og samtidig har de fået uvurderlig indsigt i  egne talenter - og hvordan talenterne kan omsættes i et arbejde, der matcher personen bedst muligt.

At identificere menneskers talenter og få dem i spil er den røde tråd i alle vores aktiviteter: Ikke kun, når man skal finde et nyt arbejde efter en opsigelse, men også for at kunne udvikle sig i et eksisterende job - og udbygge sin evne til at forstå og samarbejde med andre mennesker. Det er det vi forstår ved "At få mennesker til at virke!"

Vores oplevelser med primært outplacement har gennem årene resulteret i, at vi har skabt nye processer, som alle udvikler det enkelte mennesket i samspillet med andre mennesker. På denne website vil du finde korte beskrivelser på disse processer,  som alle har været gennemført i praksis og derved vist deres duelighed og evne til at skabe værdi.

God fornøjelse med at finde den løsning, som netop matcher dine behov!

 - og hvad karakteriserer de personer, som arbejder i A/S Lunn?

I A/S Lunn fokuserer vi på at finde  de mennesker, der har netop de talenter, kompetencer og kvalifikationer, som gør dem egnede til at påtage sig ansvaret for at være leder af vores processer.

Nogle af de kvaliteter, som vi finder vigtige, er bl. a. disse:

Data i A/S Lunn

- vi passer godt på dine data

Vi har indgået databehandleraftale med Google og med A/S ScanNet .

I A/S Lunn opbevarer og behandler vi data relateret til personer og virksomheder.

Data er opdelt i kontaktdata og andre data.

Hvilke kontaktdata opbevarer vi i A/S Lunn?

Vi opbevarer en eller flere af disse oplysninger om personer og virksomheder:

navn, titel, post-adresse, telefonnummer, mailadresse.

Ikke andet!

Hvilke andre data opbevarer vi i A/S Lunn?

For personer og virksomheder, hvor der er en tættere relation til A/S Lunn opbevares - udover kontaktdata -  andre data, fx tilbud, aftaler, ordrebekræftigelser, fakturaer, billeder og rapporter. 

Hvordan behandler vi i A/S Lunn data?

Data kan kun ses og behandles af personer i A/S Lunn. Data videregives ikke til trediepart.

Hvad kan du eller din virksomhed bede A/S Lunn oplyse om data?

Du kan som person eller som repræsentant for en virksomhed bede A/S Lunn oplyse præcis, hvilke data vi opbevarer relateret til din person eller virksomhed.

Kan jeg bede om, at mine eller virksomhedens data slettes hos A/S Lunn?

Ja - du kan til enhver tid bede om hel eller delvis sletning af data relateret til dig/jer hos A/S Lunn. Data (fx fakturaer), som i henhold til gældende lov skal opbevares af A/S Lunn, kan du dog ikke få slettet.

Hvordan får jeg oplyst, hvilke data A/S Lunn har og hvordan beder jeg om, at A/S Lunn sletter eller ajourfører data?

Sådan kontakter du os: skriv og send en mail til A/S Lunn vedrørende data

Du bedes undgå telefonisk henvendelse vedrørende data.

Etik i A/S Lunn

- her har vi beskrevet den etik i vores arbejde, som vores kunder og samarbejdspartnere kan forvente af os

Vi forpligter os til at overholde følgende etiske regler:

Aftaler

- sådan indgår vi aftaler med virksomheder

Virksomheder indgår handelsaftale med os for at sikre, at deres medarbejdere udvikler sig - uanset om målet er en ny fremtid uden for virksomheden eller om det er en bedre fremtid i virksomheden.

Når A/S Lunn og virksomheden mundtligt har indgået en aftale, udarbejder A/S følgende skriftlige dokumenter:

Først når virksomheden skriftligt har accepteret begge aftaler, igangsætter A/S Lunn den aftalte proces.

- sådan indgår vi aftaler med personer

Personen indgår aftale med os for at få hjælp til at løse sine personlige udfordringer.

Når A/S Lunn og personen mundtligt har indgået en aftale, udarbejder A/S følgende skriftlige dokumenter:

Først når personen skriftligt har accepteret begge aftaler, igangsætter A/S Lunn den aftalte proces.